Original since 1953
move it

Ineffektiva och oprioriterade transporter såhär försämra hela materialflödet

Trånga arbetsutrymmen minska produktiviteten hos arbetare

Bristen på effektiv plockning enheter eller system ökar ledtider.

Opraktiskt stocking ökar tiden behövs för att utnyttja material och höjer risken för incidenter

Fysisk stress minskar motivationen av arbetstagare och förvärrar material och produktion flödet

Exakt och säker materiell transport med vår automatiserade självkörande fordon

Effektiv och tydlig utrymmesanvändning uppmuntrar produktiviteten och höjer motivationen hos anställda

CREFORM lösningar optimerar produktionsflöde, förbättrar materialflödet och höjer produktiviteten

Stabila och motståndskraftiga CREFORM racksystem tillåter för att etablera en tydlig struktur samt snabb och spara plockning

CREFORM plockning vagnar tillåta okomplicerad och stressless arbeta, således öka motivationen och produktiviteten

CREFORM-Calculator

App Store
CREFORM App
Google Play Store App Store

Välkommen till CREFORM Technik GmbH

Vill du höja effektivitet och konkurrensfördelar för ditt företag ?

Att optimera materialflöde, produktionsmetoder eller tillförselvägarna i ditt företag ?

Att göra din arbetsstationer och distributionslagret säkrare, eller mer strukturerat och ergonomiska ?

Då är CREFORM Material hantering av system och koncept den optimala lösningen för dig.

Material hantering av system 
Automated Guided Carts (AGV)
Rullskenor
 • Pipe racking system
 • ESD Workstation
 • Ergonomic Solutions
 • Flow rack
 • Transport cart
 • AGV tugger
 • Drive-under tugger
 • Mobile assembly lines
 • Plattformcarts with roller or belt conveyor
 • AGV for Industry 4.0
 • Assembly kit for AGV
 • Containerless material transport
 • Corner transitions
 • Optimised inclination angle
 • With exchangeable wheels